Depo Yönetimi 1.1 (Program Kullanımı)

Araç Çubuğu

Programda kayıtlar üzerinde işlem yapmak için aşağıdaki araç çubuğu kullanılır.

Stok Takip Programı Kurulum adım 1

Stoklar:

Stok Tanımları

Programda takip edilmesi istenen her bir ürün çeşidi için bir kereye mahsus stok tanımlaması yapılmalıdır. Daha sonra bu stok kartı ile ilgili istenildiği kadar işlem yapılabilir. Tanımlanmış bir stok kartının kodu dışındaki alanalarda sonradan değişiklik yapabilirsiniz.
Stok kodu: Tanımı yapılan stok kartı için bir kimlik numarası niteliğinde tanımlayıcı koddur. Programın otomatik verdiği kod dışında elle de bir kod belirlenebilir.
Minimum ve maksimum stok: ilgili stoktan elde en az ve en fazla ne kadar bulundurulması gerektiği ile ilgili bir bilgidir.
Stok gurupları: Stokları istenildiği gibi farklı kodlar vererek guruplandırmaya yarar.
Stok tipi: Stoklarınızı stok guruplarına benzer şekilde genel olarak guruplandırma imkanı sunar.
Birim: İlgili stok kodu ile işlem yaparken hangi birim ile işlem yapılacağını belirtir. Örnek paket makarna satan bir firma birimi adet veya paket olarak tanımlayabilir.
Birim2: Opsiyoneldir. Programın otomatik olarak eldeki stok miktarını farklı bir birime çevirerek görüntülemeyi sağlar.
Örnek ekran görüntüsüne göre bir koli makarna içinde 12 adet paket makarna olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca yan tarafta stok miktarı olarak depolardaki stok miktarı hem adet hem koli olarak görüntülenebilmiştir.
Birim fiyat: Eğer işletme bu program üzerinde stoktan çıkan malın fiyatlı çıkmak istiyorsa buraya 1 birim için fiyat girilir.
Örnek 1 paket makarna satış fiyatı.
Depo miktar bilgileri: Bir stok kartı üzerinde iken depo miktarı oku tuşuna basarak o anda hangi depoda ne kadar bu stoktan bulunduğu bilgisine ulaşılır. Eğer stoklar üzerinde ileri geri gezinilecek ve her stok için miktar bilgisi otomatik getirilmesi iseniyorsa otomatik getir seçeneği seçilir. Stok miktarının her stok kartı üzerine gidildiğinde otomatik hesaplanması programdaki kayıt yoğunluğuna göre yavaşlamaya neden olmasından böyle bir seçenek ile hareket edilmektedir.
Zaman içinde bir stok için girilen işlemlerin neler olduğuna geriye dönük olarak görmek için Hareketler butonundan açılan pencereden takip edilebil

 

Depolar:

Depo Tanımı

Depo Tanımları

Programda varsayılan olarak MRKZ olarak bir depo tanımlı gelmektedir. Ancak firmanın farklı depoları yada bölümleri varsa bu kısımdan bunları da tanımlayarak stokları farklı depolar üzerinde takip edebilir.

Depo miktarı oku tuşu ile bu depoda o anda bulunan tüm stokların listesi ve miktarı görülebilir.

 

Stok Giriş ve Çıkışları:

Stok Depo Girişi

Stok giriş ve çıkış işlemleri bir birine benzer şekilde yapılmaktadır. Program otomatik olarak bir işlem numarası veriri ve günün tarihini verir.
Firmada birden fazla depo kullanılıyorsa malın gireceği yada çıkacağı depo seçilir. Giriş tipi işlemin niteliğine göre seçilir. Mal belli bir firmaya çıkıyor yada belli bir firmadan geliyorsa seçilir. Açıklama alanına bir yazı girilirse sonradan altta girilecen stok satırlarının açıklama alanına bu açıklama otomatik getirilir.
Stok kalemleri nasıl girilir?
Izgara üzerindeki mal kodu sütunundaki boş hücre üzerine tıklandığında hücrenin sağ tarafında beliren tuşa basabilir veya klavyeden F3 tuşuna basarak stok seçim penceresi açılır ve buradan stok seçilir. Stok kodu ezbere biliniyorsa elle yazılıp ilerlenebilir. Barkod okuyucu kullanan kullanıcılar ürünün barkod kodunu stok koduna tanımladıkları takdirde barkod kodu stunu üzerindeki bir hücrede barkod okuyucudan barkod okuttuğunda o stok kodunun bilgileri otomatik gelmektedir. Stok seçiminden sonra miktar bilgisi seçilir ve tab tuşu ile ilerlenir.
ihtiyaca göre diğer sütunlardaki bilgiler girilerek sonraki satıra geçilir.
Stok kalemleri girildikçe allta miktar ve tutar toplamları otomatik hesaplanır.
Bilgiler girildikten sonra araç çbuğundaki kaydet tuşuna basılarak ekrandaki bilgiler ilgili işlem numarası ile kaydedilir.
Bir satır silinmek istenirse del tuşu ile veya ilgili satırda maus ile sağ tıklayıp sil diyerek silinebilir.
Kayıt arama işlemi sırasında arama penceresinde isteğe göre ilgili alan seçilip peşinden aranan kelime girilerek kayıtlar filtrelenebilir.

Örnek; Stok Adı alanında Mak ifadesi geçen kayıtlar filtrelenmiştir.
Kayıt Arama

Not: Programı kopyalayıp çalıştırdığınız klasördeki DepoDatabase.mdb dosyası verilerin saklandığı dosyadır. Belli aralıklarla bu klasörü farklı bir sürücüye yedeklemeniz önemlidir.

Programın kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili sorun yaşarsanız dy@projeajans,com adresine hata içeriği ile ilgili mail atabilirsiniz.

<<Yükleme Sayfası