Depo Stok Takip Programı ProjeAjans.com
 
Stok Takip Programı - Depo Yönetimi 1.0 indir ProjeAjans tarafından geliştirilmiş olan ücretsiz bir dapo takip programıdır.
Program bilgilileri ve program indirme.
   
   

STOK TAKİP PROGRAMI NEDİR?

Stok takip programı bir firmanın fiziksel yada sanal deposundaki ürünlerin kimlikleri ve özellikleri ile beraber bunların stok miktarlarını, giriş-çıkış hareketlerini tutan bir yazılımdır. Gerktiğinde belli bir stok  veya stok grubu ile ilgili analiz yapmaya da olanak tanır. Stok takip programı adından da anlaşılacağı üzere stokların takibi ile ilgilidir. Eğer bahis konusu stok yönetimi ise bu bir muhasebe programı ile karıştırılmamalıdır. Muhasebe programları genel olarak iki kısma ayrılır ki bunlardan biri ön muhasebe diğeri genel muhabe ayağıdır. Genel muhasebe işin yasal ve vergi boyutu ile ilgili iken ön muhasebe programları işletmenin tüm ticari bilgilgilerini tutmayı hedefler bunların içerisinde stok takibi de mevcut olabilir. Ancak stok takip yazılımları veya modülleri sadece işletmenin depoları ve depolarındaki ürünlerin hareketleri ve analizleri ile ilgilenir.

Stok takip programının işletmeye bazı durumlarda bir maliyeti olsada sağladığı yararlar oldukca fazladır. Herşeyden önce klasik olarak kağıt veya benzeri materyaller üzerin adeta bakkal defteri diye tabir edilen yöntemlere göre bilgiye ulaşmak ve analiz etmek oldukça kolay, hızlı ve güvenilirdir. Bir stokun tanımları bir çok yönüyle takip etme gruplama toplu işlemler ile yeniden düzenleme giribi olanaklara sahiptir. Ayrıca stok hareketliliklerini detaylı olarak izleme tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmaya imkan tanır. Stok hareketleri üzerinden maliyet ve stok devir hızlarının tespit edilmesi ile beraber işletmeye hangi stokların yük getirdiğini hangilerinin kar daha çok kar ettirdiğini de gösterir.

Stok takip programı bunlarla beraber barkod sistemi ve raf sistemi ile kullanıldığında stok giriş-çıkışlarında, sayımlarda, yükleme ve stokların tasnifinde ve yerleştirilmesi ile beraber büyük depolarda kolay bulunmasında da büyük ölçüde fayda sağlar.

Stok Takip Programı

Stok takip yazılımları bunlar dışında stoğu izleyerek stok miktarının işletmenin arzu ettiği aralıklar dışına eksi yada artı olarak çıktığında kullanıcıyı uyarması, fifo ve lifo ya göre çıkışlara ve stokların son kullanım ve parti bazında da takibine olanak tanıması gibi özellikleri stok takip programı nın başka bir nimetidir. Ticari entgrasyonları da düşünürsek rezervasyon, siparip, irsaliye ve fatura süreçleri ile de beraber daha profesyonel olarak kullanılabilir. Burada sayamadığımız bir çok başka artılarını da düşünürsek stok takip programı stok takibi yapan bir firmanın vazgeçilmezleri arasında olmalıdır.

Makaleler:
Depo envanter takipleri nedir?
   
 

ProjeAjans.com No value given for one or more required parameters.